Publicidad

Publicidad

Dijous: 18 / 01 / 2018

Español  |   Català   |   Euskara   |  Galego  |   Português  |   Brasileiro   |   العربيي   |   中文   |   Deutsch   |  English   |   Français   |   Italiano   |   日本語   |   Русский

INICI | PMF | CONTACTE | ACCÉS RESTRINGIT A UNIVERSITATS DEL PROJECTE


Heu seleccionat Ana Laverón Simavilla.

Aquests són els continguts que coincideixen amb la vostra cerca:

  • Aerodinàmica Numèrica (OCW Universitat Politècnica de Madrid)
    El curs ofereix una sòlida base teòrica sobre diferents mètodes que permeten abordar la resolució numèrica de problemes d’aerodinàmica. Els resultats obtinguts mitjançant els mètodes desenvolupats en el curs es comparen amb els obtinguts emprant programes comercials disponibles, avaluant els avantatges i els inconvenients d’uns i d’altres. Les classes numèriques pràctiques es realitzaran en una aula dotada dels mitjan de càlcul necessaris, de manera que cada alumne disposi d’un ordinador. Durant el curs, els alumnes realitzen treballs en l’aula programant en MATLAB. Les primeres classes del curs es dediquen a impartir uns coneixements bàsics de MATLAB


  • Aerodinàmica numèrica (OCW Universitat Politècnica de Madrid)
    Aquest curs proporciona una base teòrica sòlida per als diferents mètodes numèrics que s’utilitzen per a resoldre problemes d’aerodinàmica. Es comparen els resultats obtinguts mitjançant els mètodes desenvolupats en aquest curs i aquells que estan disponibles comercialment, i s’estableixen els avantatges i els desavantatges de cada un. Les classes pràctiques es realitzen en una aula completament equipada …


A continuació podeu delimitar més la cerca incloent-hi alguns dels següents elements relacionats:

Autors relacionats: | Mª Victoria Lapuerta González

Universitats relacionades: Universitat Politècnica de Madrid

Paraules clau relacionades:

Aerodinàmica computacional | Aerodinàmica Numèrica | Enginyeria Aeroespacial