Publicidad

Publicidad

Dissabte: 20 / 01 / 2018

Español  |   Català   |   Euskara   |  Galego  |   Português  |   Brasileiro   |   العربيي   |   中文   |   Deutsch   |  English   |   Français   |   Italiano   |   日本語   |   Русский

INICI | PMF | CONTACTE | ACCÉS RESTRINGIT A UNIVERSITATS DEL PROJECTE


Heu seleccionat Agustín de la Villa Cuenca.

Aquests són els continguts que coincideixen amb la vostra cerca:

  • Càlcul Infinitesimal (OCW Universitat Politècnica de Madrid)
    Els nombres reals. Els nombres complexos. Successions i sèries numèriques. Funcions. Límits de funcions. Funcions contínues. La derivada i la diferencial. Teorema del valor mitjà i aplicacions. Aproximació local de funcions. Sèries de potències.


A continuació podeu iniciar una nova cerca a través dels continguts relacionats amb el resultat actual:

Autors relacionats: Agustín de la Villa Cuenca | Carmen García-Miguel Fernández | Gabriel Asensio Madrid | Mª Dolores Álvarez Oliva | Olga Velasco Manuel

Universitats relacionades: Universitat Politècnica de Madrid

Paraules clau relacionades:

Anàlisi Matemàtica | Aplicacions de la derivada | Aplicacions de la integral | Continuïtat | Funcions | Funcions contínues | Funcions derivables | Integral de Riemman | Integral definida | Límits | Matemàtica Aplicada | Nombres complexos | Nombres reals | Primitives | Sèries | Successions | Teorema de Taylor