Publicidad

Publicidad

Divendres: 19 / 01 / 2018

Español  |   Català   |   Euskara   |  Galego  |   Português  |   Brasileiro   |   العربيي   |   中文   |   Deutsch   |  English   |   Français   |   Italiano   |   日本語   |   Русский

INICI | PMF | CONTACTE | ACCÉS RESTRINGIT A UNIVERSITATS DEL PROJECTE


Heu seleccionat Alfonso González Fanjul.

Aquests són els continguts que coincideixen amb la vostra cerca:

  • Projecte d’estructures de formigó d’edificació (OCW Universitat Politècnica de Madrid)
    Desenvolupament de projectes d’estructures de formigó en edificis amb tipologies estructurals convencionals, amb definició a nivell de projecte d’execució. Hauran de justificar-se amb rigor les solucions adoptades i les quantitats dels materials, formigó i acer, obtingudes. Les estructures estaran formades per suports amb vigues i forjats unidireccionals o amb forjats reticulars. S’incidirà en aspectes relatius a: -Definició de l’estructura, de manera que un tercer pugui construir-la (memòria, plànols, plec de condicions...) - Coneixement detallat de la normativa (Instrucció EHE, Codi tècnic de l’edificació) - Maneig de programes informàtics (SAP, CYPECAD) - Ampliació dels coneixements adquirits en l’assignatura Dimensionat d’estructures en projecte d’estructures durables (vida útil, durabilitat) - Comportament d’estructures enfront del foc - Estructures de formigó pretensat amb aplicació a elements prefabricats (biguetes, lloses alveolars), etc.


A continuació podeu iniciar una nova cerca a través dels continguts relacionats amb el resultat actual:

Autors relacionats: Alfonso González Fanjul | Carmen Domínguez Rodríguez | Isabel Sáez Alonso | Jesús Rodríguez Santiago | Manuel Polanco Pérez-Llantada | Pablo Anaya Gil

Universitats relacionades: Universitat Politècnica de Madrid

Paraules clau relacionades:

Codi Tècnic de l’Edificació | Construcció d’estructures de formigó | CTE | EHE-08 | Estructures de formigó armat i pretesat en edificació | Mecànica de Medis Continus i Teoria d'Estructures