Publicidad

Publicidad

Dissabte: 20 / 01 / 2018

Español  |   Català   |   Euskara   |  Galego  |   Português  |   Brasileiro   |   العربيي   |   中文   |   Deutsch   |  English   |   Français   |   Italiano   |   日本語   |   Русский

INICI | PMF | CONTACTE | ACCÉS RESTRINGIT A UNIVERSITATS DEL PROJECTE


Heu seleccionat Alberto Muñoz García.

Aquests són els continguts que coincideixen amb la vostra cerca:

  • Aprenentatge del programari estadístic R en un entorn per a simulació i computació estadística (OCW Universitat Carlos III)
    El paquet estadístic R és un dels més flexibles, potents i professionals que existeixen actualment per a dur a terme tasques estadístiques de tot tipus, de les més elementals a les més avançades. En concret, està desenvolupat i mantingut per alguns dels més prestigiosos estadístics actuals. Compta, a més a més, amb l’avantatge de ser gratuït i de descàrrega i instal•lació senzilles. L’assignatura introdueix l’alumne al maneig i ús a nivell principiant/mitjà del paquet de programari R. Per a això s’introdueixen tasques senzilles, però rellevants, relacionades amb el maneig i l’anàlisi de dades estadístiques, la simulació de variables aleatòries en els casos univariant i multivariant, la representació gràfica de dades univariants i multivariants, i la programació de tasques estadístiques amb el llenguatge de programació inclòs en R.


A continuació podeu iniciar una nova cerca a través dels continguts relacionats amb el resultat actual:

Autors relacionats: Alberto Muñoz García

Universitats relacionades: Universitat Carlos III