Publicidad

Publicidad

Dissabte: 24 / 02 / 2018

Español  |   Català   |   Euskara   |  Galego  |   Português  |   Brasileiro   |   العربيي   |   中文   |   Deutsch   |  English   |   Français   |   Italiano   |   日本語   |   Русский

INICI | PMF | CONTACTE | ACCÉS RESTRINGIT A UNIVERSITATS DEL PROJECTE

ELS CONCEPTES OPENCOURSEWARE I OCW SITE

El concepte OpenCourseWare

OpenCourseWare (OCW) és una iniciativa editorial electrònica a gran escala, iniciada en abril del 2001, basada en Internet i fundada conjuntament per l’Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT) en col•laboració amb la Fundació William and Flora Hewlett i la Fundació Andrew W. Mellon.

El seu objectiu inicial és:

1. Proporcionar un accés lliure, senzill i coherent als materials docents per a educadors del sector no lucratiu, estudiants i autodidactes del món sencer.

L’èxit assolit ha possibilitat un segon objectiu:

2. Crear un moviment flexible basat en un model eficient que altres universitats puguin emular a l’hora de publicar els seus propis materials pedagògics, de manera que es generin sinèrgies i espais de col•laboració.


Què és un OCW site?

Espai web que conté materials docents creats per professors per a la formació superior.
Aquests materials representen un conjunt de recursos (documents, programa, calendari, ...) utilitzats en el procés d’ensenyament-aprenentatge de les assignatures que imparteixen els professors.
S’ofereixen de manera lliure i són accessibles universalment en la xarxa.
La seva difusió no es troba limitada per qüestions relatives a la propietat intellectual.
Se’n permet l’ús, la reutilització, l’adaptació i la distribució per altres, amb certes restriccions.Què NO és un OCW site?

NO és un servei d’educació a distància i, per tant, no autoritza ni obre la possibilitat d’accedir a través dels continguts als professors/autors dels mateixos ni dóna dret a reclamar cap acreditació o reconeixement per part de la Institució.

Un OCW site no disposarà, per tant, de fòrums, correu ni altres mitjans d’interacció entre el professor i l’alumne.Materials dipositats en un OCW site

Es plantegen dos nivells de reutilització:

a) Estructurats i en combinació, tots ells composen una proposta d’estudi en el context d’una assignatura completa. Per això, es proposa d’incorporar no solament els documents d’estudi, sinó el conjunt de materials que un professor o un alumne fa servir per a cursar una assignatura: programa, calendari, guia docent, proposta d’activitats, …

b) Aïlladament, a cada document d’estudi s’hi incorporen metadades i s’empaqueta en «objecte d’aprenentatge» amb l’objectiu de formar part d’altres «Biblioteques digitals» i ser reutilitzat en altres contextos.

Alguns exemples d’assignatures

Assignatura 6061 - 6063

Electrònica numèrica

Guided Wave Circuit Theory