Publicidad

Publicidad

Dissabte: 16 / 12 / 2017

Español  |   Català   |   Euskara   |  Galego  |   Português  |   Brasileiro   |   العربيي   |   中文   |   Deutsch   |  English   |   Français   |   Italiano   |   日本語   |   Русский

INICI | PMF | CONTACTE | ACCÉS RESTRINGIT A UNIVERSITATS DEL PROJECTE

ELS ASPECTES JURÍDICS. LA LLICÈNCIA CREATIVE COMMONS

Els materials que disposi i publiqui una Institució en constituir-se en un OCW site han d’estar sota llicència Creative Commons.

Enlace a la Web de CreativeCommons


Propietat intel•lectual

Els materials sota llicència Creative Commons són cedits als usuaris per a:

    - L’ús, la reutilització, la traducció i la adaptació a altres contextos.

Els usuaris es comprometen a:

    - Utilitzar-los sense finalitat comercial.

    - Reconèixer la Institució que els publica originàriament i, si procedeix, l’autor.

    - El material resultant després de l’ús ha de ser de lliure utilització per tercers i es troba subjecte a aquests mateixos requisits.Altres aspectes jurídics en la relació entre el professor i la universitat/OCW site:

    - L’autor cedeix drets d’ús.

    - Assumeix la propietat intel•lectual o respecta les condicions d’ús establertes pels propietaris.

    - La universitat/OCW site assumeix la seva utilització d’acord amb uns principis de respecte a l’autor i la seva obra.