Publicidad

Publicidad

Dissabte: 24 / 02 / 2018

Español  |   Català   |   Euskara   |  Galego  |   Português  |   Brasileiro   |   العربيي   |   中文   |   Deutsch   |  English   |   Français   |   Italiano   |   日本語   |   Русский

INICI | PMF | CONTACTE | ACCÉS RESTRINGIT A UNIVERSITATS DEL PROJECTE

EL GESTOR DE CONTINGUTS


El projecte OCW Universia presta a les institucions integrants assistència tècnica per a l’engegada de la plataforma de gestió i publicació de les seves assignatures que constitueix l’OCW site de cada universitat.

Aquesta assistència consisteix fonamentalment en posar a disposició dels departaments tècnics un complet sistema gestor de continguts basat en eduCommons, un projecte Open Source desenvolupat per The Center for Open and Sustainable Learning de la Utah State University específicament per a la creació de projectes OCW.

Les principals característiques del sistema gestor de continguts són:

 • Procés clar i senzill per a la creació de categories i cursos i per a l’addició de materials.
 • Incorporació de metadades en el procés de catalogació i en els formats d’emmagatzematge i de publicació.
 • Possibilitat d’estructuració flexible de continguts.
 • Complet suport d’edició de HTML.
 • Possibilitat d’alta de continguts mitjançant exportació d’un arxiu comprimit «zip».
 • Completa gestió de metadades i d’exportació i importació en formats estàndard:
  • Especificació basada en els estàndards IEEE 1484.12.1-2002 Learning Object Metadata Standard (IEEE LOM) i ISO 15836 Dublin Core Metadata (Dublin Core).
  • Importació/exportació de cursos i materials en paquets IMS.
  • Possibilitat d’accés a continguts mitjançant fonts RSS.
 • Gestió completa de flux de treball, mitjançant rols i estats.
 • Incorporació de mecanismes de gestió de propietat intel·lectual i de llicències d’utilització.
 • Facilitat d’implantació i de personalització; en concret, a la imatge institucional de cada universitat.

A més a més es facilita un conjunt de manuals d’ús i d’administració, un paquet estàndard per a la importació de la plantilla d’assignatura i un suport tècnic en línia.