Publicidad

Publicidad

Dissabte: 20 / 01 / 2018

Español  |   Català   |   Euskara   |  Galego  |   Português  |   Brasileiro   |   العربيي   |   中文   |   Deutsch   |  English   |   Français   |   Italiano   |   日本語   |   Русский

INICI | PMF | CONTACTE | ACCÉS RESTRINGIT A UNIVERSITATS DEL PROJECTE

LES OFICINES OCW EN ELS OCW SITES

L’experiència mostra que les Oficines OCW constitueixen un suport necessari per a les institucions interessades en promoure un OCW site.

Els serveis que ofereix l’Oficina són de diferents tipus: docents, tècnics, de biblioteca i jurídics.


Funcions associades a l’Oficina OCW:

1)  Fomentar la participació dels professors i proporcionar-los la informació, la formació i l’assessorament necessaris.
2)  Adaptar el model OCW a les característiques de la universitat i als plantejaments del projecte OCW-Universia.
3)  Assessorar jurídicament la universitat i els professors i establir un protocol jurídic de participació que ofereixi garanties a totes les parts.
4)  Col•laborar en la neteja de la propietat intel·lectual dels continguts i, si cal, buscar o generar recursos alternatius.
5)  Velar per la qualitat dels continguts i fomentar-ne la millora permanent.
6)  Proporcionar mitjans tècnics per adaptar els continguts a la seva difusió per Internet: ús del gestor de continguts, elaboració de material multimèdia, gravació de vídeos, …
7)  Buscar solucions efectives que simplifiquin la incorporació de continguts educatius a la xarxa en diferents entorns i amb distints objectius.
8)  Mantenir l’OCW site de la Universitat.
9)  Coordinar-se amb altres OCW sites nacionals i estrangeres.
10) Elaborar informes i proposar millores als òrgans de govern de la universitat.