Publicidad

Publicidad

Divendres: 23 / 02 / 2018

Español  |   Català   |   Euskara   |  Galego  |   Português  |   Brasileiro   |   العربيي   |   中文   |   Deutsch   |  English   |   Français   |   Italiano   |   日本語   |   Русский

INICI | PMF | CONTACTE | ACCÉS RESTRINGIT A UNIVERSITATS DEL PROJECTE

ALGUNES RAONS PER A DECIDIR LA INCORPORACIÓ A L’OCW


Avantatges i inconvenients

De caràcter general:

Posicionament Institucional front a un fenomen d’impacte mundial.

Alguns beneficis:

- Avenç del coneixement en alliberar recursos didàctics i estendre els mecanismes de localització.
- Estimula la innovació i el perfeccionament dels recursos docents emprats pels professors.
- Afavoreix l’acostament dels professors a les TIC.
- Oportunitat per a abordar l’«ordenament» de la propietat intel•lectual i el reconeixement de l’autoria.
- Major projecció de la missió de la Institució.

Alguns inconvenients:

- Obliga el professor a revisar el seu material docent i a estructurar-lo d’acord a l’OCW.
- Increment del cost pel recolzament a professors i prestació de nous serveis.
- Limitació de l'ús exclusiu o amb finalitat comercial del material docent.
- Possible duplicitat en la gestió de recursos en atendre dos escenaris diferents.

Noves formes d’avaluar el valor curricular del material docent generat.

Què aporta la pertenença al Consorci OCW?

Per què resulti beneficiós cal valorar:

- La integració en el Pla Estratègic.
- La seva flexibilitat i adaptabilitat a la Institució.
- Es comparteixen ajudes, recursos, bones pràctiques,...
- S’amplia la repercussió i l’abast del treball.
- Les Institucions que formen el Consorci reforcen la imatge de la pròpia Institució.