Publicidad

Publicidad

Dimecres: 21 / 02 / 2018

Español  |   Català   |   Euskara   |  Galego  |   Português  |   Brasileiro   |   العربيي   |   中文   |   Deutsch   |  English   |   Français   |   Italiano   |   日本語   |   Русский

INICI | PMF | CONTACTE | ACCÉS RESTRINGIT A UNIVERSITATS DEL PROJECTE


Heu seleccionat Cinètica.

Aquests són els continguts que coincideixen amb la vostra cerca:

  • Mecànica (OCW Universitat Politècnica de Madrid)
    L’assignatura de Mecànica Racional s’imparteix en segon curs de la titulació d’enginyer de camins, canals i ports, amb 5 hores setmanals de classe, durant tot el curs. El temari cobreix la cinemàtica, la dinàmica i l’estàtica de sistemes discrets i sòlids rígids, emprant tant procediments de Newton/Euler com analítics …


  • Química dels materials (OCW Universitat Carlos III)
    L’assignatura tracta de les propietats químiques dels materials industrials.


A continuació podeu delimitar més la cerca incloent-hi alguns dels següents elements relacionats:

Autors relacionats: Felipe Gabaldón Castillo | Javier Pozuelo de Diego | José María Goicolea Ruigómez | Juan Carlos García Orden

Universitats relacionades: Universitat Carlos III | Universitat Politècnica de Madrid

Paraules clau relacionades:

Arquitectura i Enginyeria | Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica | Ciències | Dinàmica | Mecànica clàssica | Mecànica de Medis Continus i Teoria d'Estructures | Òrbites gravitatòries | Oscil•lacions lineals amb un grau de llibertat | Principi de d'Alembert | Química dels materials