Publicidad

Publicidad

Lunes:: 22 / 01 / 2018

Español  |   Català   |   Euskara   |  Galego  |   Português  |   Brasileiro   |   العربيي   |   中文   |   Deutsch   |  English   |   Français   |   Italiano   |   日本語   |   Русский

INICIO | FAQ | CONTACTO | ACCESO RESTRINGIDO A UNIVERSIDADES DEL PROYECTO


Estructura de Dades i Algorismes (OCW Universitat de Lleida)

Descripción del curso:

Els objectius fonamentals de l?assignatura són dos: d?una banda, introduir a l?alumne en el paradigma de la programació orientada a objectes com a model de desenvolupament de programes mitjans i grans. D?altra banda, presentar-li les estructures de dades més usuals en memòria. Especialment les que permeten un accés directe per clau a les dades.

Website de origen: OCW Universitat de Lleida


Contenidos relacionados con el curso:

Autores: Josep Maria Ribó Balust Notice: Undefined offset: 2 in /nas/produccion/wwwroot/NET/ocw/es/verAsignaturas.php on line 167

Universidad: Universitat de Lleida

Palabras clave relacionadas:

Algorismes | C++ (Llenguatge de programació) | Compiladors | Enginyeria i Arquitectura | Estructura de dades | Informática | Llenguatges de programació | Processament de dades | Programació | Programació orientada a l'objecte Notice: Undefined offset: 11 in /nas/produccion/wwwroot/NET/ocw/es/verAsignaturas.php on line 183