Publicidad

Publicidad

Lunes:: 18 / 12 / 2017

Español  |   Català   |   Euskara   |  Galego  |   Português  |   Brasileiro   |   العربيي   |   中文   |   Deutsch   |  English   |   Français   |   Italiano   |   日本語   |   Русский

INICIO | FAQ | CONTACTO | ACCESO RESTRINGIDO A UNIVERSIDADES DEL PROYECTO


Codificació i Transport de la Informació (OCW Universitat de Lleida)

Descripción del curso:

La Teoria de la Informació apareix en 1947 amb l'article A mathematical theory of communication de Claude E. Shannon. En ell es donen les bases teòriques que han permès els grans desenvolupaments ulteriors, tant teòrics com a pràctics, en dos aspectes essencials de les comunicacions: la rapidesa i la fiabilitat. El primer ha donat origen a tots els algorismes de compressió de fonts, sense i amb pèrdues, utilitzats àmpliament en l'actualitat i en contínua revisió i millora (Huffman, Lempel-Ziv, compressió aritmètica, JPEG, MPEG, compressió fractal, ...) L'assignatura pretén donar una breu introducció d'aquest primer aspecte de la Teoria de la Informació. Una comunicació és fiable quan el receptor té una gran probabilitat de rebre el que li ha estat enviat per l'emissor del missatge. Però qualsevol missatge passa per un canal i qualsevol canal està subjecte a soroll que pot modificar el missatge original. Per aconseguir fiabilitat s'afegeix redundància al missatge, de manera que en recepció, mitjançant algorismes de decodificació, es pugui recuperar aquest missatge. En CTI anem a estudiar com realitzar aquests processos, veient una introducció la Teoria de Codis correctors i detectors d'errors de canal. Aquesta introducció ens portarà fins a l'estudi dels codis lineals.

Website de origen: OCW Universitat de Lleida


Contenidos relacionados con el curso:

Autores: Ramiro Moreno Chiral Notice: Undefined offset: 2 in /nas/produccion/wwwroot/NET/ocw/es/verAsignaturas.php on line 167

Universidad: Universitat de Lleida

Palabras clave relacionadas:

Algorismes Notice: Undefined offset: 2 in /nas/produccion/wwwroot/NET/ocw/es/verAsignaturas.php on line 183