Publicidad

Publicidad

Miércoles:: 21 / 02 / 2018

Español  |   Català   |   Euskara   |  Galego  |   Português  |   Brasileiro   |   العربيي   |   中文   |   Deutsch   |  English   |   Français   |   Italiano   |   日本語   |   Русский

INICIO | FAQ | CONTACTO | ACCESO RESTRINGIDO A UNIVERSIDADES DEL PROYECTO


Has seleccionado Antoni Turo.

Estos son los contenidos que coinciden con su búsqueda:

  • FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA (ETSETB, GRADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS AUDIOVISUALES) (OCW Universitat Politècnica de Catalunya)
    L'estudiant ha de conèixer els components més habituals dels circuits elèctrics i les seves característiques. Saber analitzar circuits elèctrics i calcular circuits equivalents. Adquirir coneixements elementals en la electrònica basada en semiconductors. Conèixer els principals dispositius electrònics i la seva modelització en circuits equivalents. Introducció al disseny de circuits per aplicacions electròniques i de telecomunicacions. Saber identificar components elèctrics i electrònics en el laboratori i realitzar el muntatge de circuits senzills. Saber utilitzar els instruments de mesura elèctrica bàsics d'un laboratori. Resultat de l'aprenentatge: Comprèn i domina els conceptes bàsics de teoria de circuits elèctrics, circuits electrònics, principi físic dels semiconductors o families lògiques, dispositius eletrònics i fotònics, tecnologia de materials i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria. Coneix i utilitza correctament les eines, instruments i aplicatius software disponibles en els laboratoris de les matèries bàsiques i porta a terme correctament l?anàlisi de les dades recollides.


  • FUNDAMENTOS DE FÍSICA (ETSETB, GRADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS AUDIOVISUALES) (OCW Universitat Politècnica de Catalunya)
    L'assignatura pretén fonamentalment preparar a l'alumne per a la comprensió de camps, de les oscil·lacions i de les ones. També es pretén harmonitzar el nivell de coneixements dels alumnes i a la vegada introduïr un llenguatge més matemàtic per a descriure els fenònmens físics. S'espera que l'alumne aprengui a considerar les dificultats adicionals que comporta el treball experimental. Resultat de l'aprenentatge: Comprèn i domina els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinámica i ones. Aplica els principis físics bàsics a la resolució de problemes propis de l'enginyeria Coneix i utilitza correctament les eines, instruments i aplicatius software disponibles en els laboratoris de les matèries bàsiques i porta a terme correctament l'anàlisi de les dades recollides.


A continuación puedes delimitar más tu búsqueda incluyendo en ella alguno de los siguientes elementos relacionados:

Autores relacionados: Albert Orpella | Cristobal Voz | Josep Altet | Lluís Prat | Luis Benadero

Universidades relacionadas: Universitat Politècnica de Catalunya

Palabras clave relacionadas:

Enginyeria electrònica i telecomunicacions | Física