Publicidad

Publicidad

Lunes:: 19 / 02 / 2018

Español  |   Català   |   Euskara   |  Galego  |   Português  |   Brasileiro   |   العربيي   |   中文   |   Deutsch   |  English   |   Français   |   Italiano   |   日本語   |   Русский

INICIO | FAQ | CONTACTO | ACCESO RESTRINGIDO A UNIVERSIDADES DEL PROYECTO


Has seleccionado ANNA LLADO SANCHEZ A.

Estos son los contenidos que coinciden con su búsqueda:

  • TEORÍA DE GRAFOS (FME, LICENCIATURA DE MATEMÁTICAS) (OCW Universitat Politècnica de Catalunya)
    L'objectiu d'aquest curs eacute;s introduir la teoria de grafs com l'estudi estructural de les relacions binàries. Està, per tant, en el cor del que avui dia es coneix amb el nom de matemàtica discreta. La teoria de grafs teacute; els oriacute;gens a començaments del segle XX i des d'aleshores ha viscut un creixement ràpid, a causa en gran part del moacute;n dels ordinadors i les noves tecnologies. * Que l'alumne conegui els diferents problemes que van originar aquesta nova branca de la matemàtica discreta. * Que l'alumne conegui els resultats clàssics meacute;s importants respecte a aquest tema. * Que l'alumne aprengui a tractar petits problemes associats a cada part de l'assignatura. * Que l'alumne conegui alguns dels problemes oberts relacionats amb cada problema. * Despertar en l'alumne l'interès i la fascinacioacute; per la matemàtica viva i moderna. Capacitats a adquirir: * Control dels conceptes bàsics introduiuml;ts en el primer tema de l'assignatura. * Tenir consciència de la dificultat intriacute;nseca d'alguns problemes clàssics de la teoria de grafs, com per exemple l'existència de cicles i camins hamiltonians. * Conèixer i dominar la nocioacute; de flux en una xarxa. * Saber tractar alguns problemes de vèrtex-connectivitat i branca-connectivitat. * Conèixer les eines necessàries per determinar l'existència d'aparellaments, tant en grafs bipartits com en grafs en general. * Factoritzar un graf o beacute; descompondre'l en subgrafs eacute;s un dels problemes encara oberts i pretenem conèixer les eines i fronteres de la seva anàlisi. * Els problemes d'acoloriments de vèrtexs i branques d'un graf constitueixen una de les parts importants en aquest curs. * La teoria extremal de grafs eacute;s potser una de les formes meacute;s elegants per tractar l'existència de certs subgrafs o certes propietats que volem que es compleixin en determinades famiacute;lies de grafs i d'aquestes trobar, en general, la densitat liacute;mit d'aquestes families.


A continuación puedes iniciar una nueva búsqueda a través de los contenidos relacionados con el resultado actual:

Autores relacionados: Anna Lladó Sánchez | ANNA LLADO SANCHEZ A

Universidades relacionadas: Universitat Politècnica de Catalunya

Palabras clave relacionadas:

Matemàtiques i estadística