Publicidad

Publicidad

Miércoles:: 21 / 02 / 2018

Español  |   Català   |   Euskara   |  Galego  |   Português  |   Brasileiro   |   العربيي   |   中文   |   Deutsch   |  English   |   Français   |   Italiano   |   日本語   |   Русский

INICIO | FAQ | CONTACTO | ACCESO RESTRINGIDO A UNIVERSIDADES DEL PROYECTO


Has seleccionado Alberola Bisbal, Eugeni Albert.

Estos son los contenidos que coinciden con su búsqueda:

  • Disseny bilingüe i multilingüe de documents administratius (2014) (OCW Universidad Politécnica de Valencia)
    Aquest curs, adreçat especialment al personal de l¿administració i serveis, pretén donar a conèixer el marc legal que empara el disseny bilingüe i multilingüe dels documents dins l¿administració, així com facilitar els criteris que permeten dissenyar el text bilingüe o multilingüe més adequat per aconseguir l¿eficàcia comunicativa, tenint en compte l¿especificitat de cada document, l'àmbit d'ús, el marc legal aplicable, la destinació i els criteris generals de redacció i d¿estil aplicables a la documentació administrativa.


  • Valencià C2 (Superior) Morfosintaxi (2013) (OCW Universidad Politécnica de Valencia)
    Aquesta assignatura és una selecció de continguts sobre morfosintaxi emmarcats el nivell de valencià C2 (superior) de coneixements de valencià, que és el nivell que assoleix una persona quan pot comprendre sense esforç pràcticament tot el que llegeix o escolta; pot resumir informació procedent de diferents fonts orals o escrites, reconstruir fets i arguments, i presentar-los d'una manera coherent, i pot expressar-se espontàniament, amb fluïdesa i precisió, distingint matisos subtils de significat fins i tot en les situacions més complexes.


  • Valencià C2 Superior. Ortografia i lèxic (2012) (OCW Universidad Politécnica de Valencia)
    L'assignatura consta d'una selecció de continguts de normativa ortogràfica i lèxica que s'emmarquen en el nivell C2 (superior) de coneixements de valencià, que és el nivell que assoleix una persona quan pot comprendre sense esforç pràcticament tot el que llegeix o escolta; pot resumir informació procedent de diferents fonts orals o escrites, reconstruir fets i arguments, i presentar-los d'una manera coherent, i pot expressar-se espontàniament, amb fluïdesa i precisió, distingint matisos subtils de significat fins i tot en les situacions més complexes.


A continuación puedes delimitar más tu búsqueda incluyendo en ella alguno de los siguientes elementos relacionados:

Autores relacionados:

Universidades relacionadas: Universidad Politécnica de Valencia

Palabras clave relacionadas:

Català C2 | disseny de documents | documents administratius bilingües | documents bilingües | Idiomas | Lèxic | Morfosintaxi | Ortografía | Valencià C2 | Valencià superior