Publicidad

Publicidad

Martes:: 16 / 01 / 2018

Español  |   Català   |   Euskara   |  Galego  |   Português  |   Brasileiro   |   العربيي   |   中文   |   Deutsch   |  English   |   Français   |   Italiano   |   日本語   |   Русский

INICIO | FAQ | CONTACTO | ACCESO RESTRINGIDO A UNIVERSIDADES DEL PROYECTO


Has seleccionado ARCADI PEJUAN ALCOBE.

Estos son los contenidos que coinciden con su búsqueda:

  • FÍSICA I (EPSEVG, GRADO EN INGENIERÍA DE DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DEL PRODUCTO) (OCW Universitat Politècnica de Catalunya)
    -Conèixer els principis i lleis fonamentals de la mecànica i la seva aplicacioacute; a l'estudi de la dinàmica i les condicions d'equilibri del sòlid riacute;gid. -Conèixer els conceptes bàsics dels fenòmens vibratoris i els seus règims; comprende els conceptes i fenòmens ondulatoris fonamentals i les seves aplicacions. -Conèixer els conceptes bàsics i els principis de la termodinàmica i la transmissioacute; de la calor i la seva aplicacioacute; pràctica a les màquines tèrmiques. -Saber determinar i calcular els errors associats a les mesures experimentals i justificar els resultats obtinguts. -Saber aplicar els principis de la fiacute;sica a la resolucioacute; de situacions i problemes pràctics.


A continuación puedes iniciar una nueva búsqueda a través de los contenidos relacionados con el resultado actual:

Autores relacionados: ARCADI PEJUAN ALCOBE

Universidades relacionadas: Universitat Politècnica de Catalunya

Palabras clave relacionadas:

Física