Publicidad

Publicidad

Sábado:: 24 / 02 / 2018

Español  |   Català   |   Euskara   |  Galego  |   Português  |   Brasileiro   |   العربيي   |   中文   |   Deutsch   |  English   |   Français   |   Italiano   |   日本語   |   Русский

INICIO | FAQ | CONTACTO | ACCESO RESTRINGIDO A UNIVERSIDADES DEL PROYECTO


Has seleccionado ANTONIO MORO DOMINGO.

Estos son los contenidos que coinciden con su búsqueda:

  • URBANÍSTICA II (ETSAB, GRADO EN ARQUITECTURA) (OCW Universitat Politècnica de Catalunya)
    · Entendre les formes urbanes dins el context social,demogràfic, econòmic, l'ocupacioacute; del territori i les implicacions sobre la mobilitat i el transport · Reconèixer la ciutat, l'estructura, les parts i els teixits urbans · Utilitzacioacute; de diverses fonts d'informacioacute;: fotoplans, GoogleEarth, plànols, dades socioeconòmiques, guies ... · El dibuix de la ciutat com representacioacute; i siacute;ntesi de la forma urbana · El dibuix dels carrers, les cases i els espais urbans · Exercicis basats en l'exploracioacute; d'un ampli ventall de tècniques de representacioacute; (croquis, esquemes, plantes i seccions acotades, fotomuntatges, fotografia, video, etc.) · Presentacioacute; de plantes, alçats, seccions, perspectives en diferents suports i tècniques cartogràfiques · Reconeixement del relleu, la topografia i la hidrologia del lloc de la ciutat · Anàlisi de projectes de nova implantacioacute; i/o d'intervencioacute; a la ciutat construiuml;da · Anàlisi i projecte de traçat o de forma, si s'escau, d'elements molt elementals com carrers, places o espais puacute;blics · Anàlisi i representacioacute; dels processos d'urbanitzacioacute;-parcel·lacioacute;-edificacioacute; · Introduccioacute; a les bases conceptuals lligades als diferents tipus de ciutat · Explicacions inherents al temari teòric i discussioacute; de les diferents formes de creixement


A continuación puedes iniciar una nueva búsqueda a través de los contenidos relacionados con el resultado actual:

Autores relacionados: ANTONIO MORO DOMINGO | JULIAN GALINDO GONZALEZ | M MARIA RUBERT DE VENTOS | MANUEL FRANCO MESAS | T | T FERRAN SAGARRA TRIAS | ZAIDA MUXI MARTINEZ

Universidades relacionadas: Universitat Politècnica de Catalunya

Palabras clave relacionadas:

Arquitectura