Publicidad

Publicidad

Miércoles:: 24 / 01 / 2018

Español  |   Català   |   Euskara   |  Galego  |   Português  |   Brasileiro   |   العربيي   |   中文   |   Deutsch   |  English   |   Français   |   Italiano   |   日本語   |   Русский

INICIO | FAQ | CONTACTO | ACCESO RESTRINGIDO A UNIVERSIDADES DEL PROYECTO


Has seleccionado Análisis Operacional.

Estos son los contenidos que coinciden con su búsqueda:

  • MODELADO Y EVALUACIÿN DE COMPUTADORES (2010) (OCW Universidad Politécnica de Valencia)
    Aquesta assignatura té com a objetiu fonamental ensenyar com modelar i avaluar quantitativament el rendiment d¿un computador. Aquesta avaluació es du a terme mitjançant una särie tradicional de täcniques i eines bÿsiques utilitzades en l¿avaluació del rendiment dels sistemes informÿtics: la monitorització, la referenciació (benchmarking) i el modelatge analÿtic amb anÿlisi operacional. A més, l'assignatura s'ocupa de l'estudi de diferents täcniques de comparació de rendiments entre computadors i de l'avaluació de l'impacte sobre el rendiment de diverses terÿpies de sintonització i d¿actualització.


A continuación puedes iniciar una nueva búsqueda a través de los contenidos relacionados con el resultado actual:

Autores relacionados: Molero Prieto, Xavier

Universidades relacionadas: Universidad Politécnica de Valencia

Palabras clave relacionadas:

Análisis Operacional | Arquitectura y Tecnología de Computadores | Benchmarking | Comparación de rendimiento | Cuellos de botella | Monitozación | Referenciación