Publicidad

Publicidad

Martes:: 16 / 01 / 2018

Español  |   Català   |   Euskara   |  Galego  |   Português  |   Brasileiro   |   العربيي   |   中文   |   Deutsch   |  English   |   Français   |   Italiano   |   日本語   |   Русский

INICIO | FAQ | CONTACTO | ACCESO RESTRINGIDO A UNIVERSIDADES DEL PROYECTO


Has seleccionado Algorismes.

Estos son los contenidos que coinciden con su búsqueda:

  • Codificació i Transport de la Informació (OCW Universitat de Lleida)
    La Teoria de la Informació apareix en 1947 amb l'article A mathematical theory of communication de Claude E. Shannon. En ell es donen les bases teòriques que han permès els grans desenvolupaments ulteriors, tant teòrics com a pràctics, en dos aspectes essencials de les comunicacions: la rapidesa i la fiabilitat. El primer ha donat origen a tots els algorismes de compressió de fonts, sense i amb pèrdues, utilitzats àmpliament en l'actualitat i en contínua revisió i millora (Huffman, Lempel-Ziv, compressió aritmètica, JPEG, MPEG, compressió fractal, ...) L'assignatura pretén donar una breu introducció d'aquest primer aspecte de la Teoria de la Informació. Una comunicació és fiable quan el receptor té una gran probabilitat de rebre el que li ha estat enviat per l'emissor del missatge. Però qualsevol missatge passa per un canal i qualsevol canal està subjecte a soroll que pot modificar el missatge original. Per aconseguir fiabilitat s'afegeix redundància al missatge, de manera que en recepció, mitjançant algorismes de decodificació, es pugui recuperar aquest missatge. En CTI anem a estudiar com realitzar aquests processos, veient una introducció la Teoria de Codis correctors i detectors d'errors de canal. Aquesta introducció ens portarà fins a l'estudi dels codis lineals.


  • Estructura de Dades i Algorismes (OCW Universitat de Lleida)
    Els objectius fonamentals de l?assignatura són dos: d?una banda, introduir a l?alumne en el paradigma de la programació orientada a objectes com a model de desenvolupament de programes mitjans i grans. D?altra banda, presentar-li les estructures de dades més usuals en memòria. Especialment les que permeten un accés directe per clau a les dades.


A continuación puedes delimitar más tu búsqueda incluyendo en ella alguno de los siguientes elementos relacionados:

Autores relacionados: Josep Maria Ribó Balust | Ramiro Moreno Chiral

Universidades relacionadas: Universitat de Lleida

Palabras clave relacionadas:

| C++ (Llenguatge de programació) | Compiladors | Enginyeria i Arquitectura | Estructura de dades | Informática | Llenguatges de programació | Processament de dades | Programació | Programació orientada a l'objecte