Publicidad

Publicidad

Asteazkena: 24 / 01 / 2018

Español  |   Català   |   Euskara   |  Galego  |   Português  |   Brasileiro   |   العربيي   |   中文   |   Deutsch   |  English   |   Français   |   Italiano   |   日本語   |   Русский

HASIERA | MAIZ EGITEN DIREN GALDERAK | KONTAKTUA | PROIEKTUKO UNIBERTSITATEEN SARBIDE MUGATUA


Honako hau aukeratu duzu Ebaluazioa.

Hona hemen zure bilaketarekin bat datozen edukiak:

  • ED5012: Irakaskuntza-ikaskuntza estrategia konstruktibistak erabiltzen dituen hezkuntza teknologiako proiektua (Monterreyko Teknologikoa, Open Courseware)
    Ikastaro honen asmoa da ikasleak beregana ditzala zenbait trebetasun; hain zuzen ere, estrategia konstruktibistak eta teknologia aplikatzen dituzten irakaskuntza-ikaskuntza egoerak diseinatu, garatu, gauzatu eta ebaluatzeko trebetasunak. Ikastaro honetan, POL (Project Oriented Learning, «proiektuetan oinarritutako ikaskuntza) izeneko teknika didaktikoa aplikatuko dugu. Izan ere, ikasleek hezkuntza proiektu bat egingo dute, ingurune zehatz baterako. Proiektu horretan, estrategia konstruktibista bat edo gehiago aplikatuko dira, irakaskuntzako objektuak garatuz eta webgune bat diseinatuz. Asmo hori lortzearren, ikasleek estrategia konstruktibistei buruzko bibliografia ikertu beharko dute, tresna egokiak erabili…


  • Gaztelania (Carlos III Unibertsitatea, OCW)


  • MT00851: Salmenten administrazioa (Monterreyko Teknologikoa, Open Courseware)
    Ikastaro honen asmoa da uler ditzazula salmentaren administrazioko kontzeptuak, eta negozioetako arazoak ebazteko aplikatzeko modua. Zuetako gehienok segur aski zuen jarduera saltzaile gisa hasiko duzuenez, salmenten kudeatzailearen rola ulertu behar duzue, zuen lanpostuko zereginak hobeto egitearren eta lanean mailaz igotzeko zuen lehenengo aukerarako prestatzearren. Prozesu horretan aktiboki parte hartzean, garatu egingo dituzu bilatzeko gaitasunak, informazioa analizatu eta erabakiak hartzea, harremana…


Hauek dira, oraintxe, Open Course Ware Universia ekimenaren barruan ikastaro sailkatuak eskaintzen dituzten unibertsitate guztiak:

Egile erlazionatuak: María Soledad Ramírez Montoya | Mtro. Iván Mauricio Barreiro Díaz | Mª Elena Azofra | Mª Pilar Garcés

Unibertsitate erlazionatuak: Carlos III Unibertsitatea | Monterreyko Teknologikoa

Gako hitz erlazionatuak:

Aplikazioa | Aurkikuntza bidezko ikaskuntza | Aurrekontuak | Benetako ikaskuntza | Bestelako gaitasunak | Buruzagitza, salmenten administrazioan | Denbora eta lurraldea administratzea | Estrategiak | Garapena | Gaztelania | Gerentziarako informazio sistema | Gogoeta teknologikoak | Helburuak eta politikak | Ikaskuntza kokatua | Ikaskuntza konprometitua | Ikaskuntza objektuen kontzeptualizazioak: sarrerako azalpenak | Ikaskuntzarako estrategia konstruktibistak | Ikaskuntzaren helburuak | Ikastaroaren deskribapena | Interfazea | Iragarpenak | Irakasgaiaren helburuak | Irakaskuntzarako materialak | Jarraibide gogoetak | Kasuetan oinarritutako ikaskuntza | Kontrolak | Lankidetzazko ikaskuntza | Megajoerak | Merkataritza planaren eskema | Merkatu potentzialaren balioztapena | Merkatuteknia Planean Salmenta Administrazioak duen garrantzia | Metakognizioa | Objektuen plan didaktikoa egitea | Pentsamendu trebetasunak | Plana egitea | Praktikak | Problemetan oinarritutako ikaskuntza | Proiektuetan oinarritutako ikaskuntza | Proiekzioa | Salmenta Administrazioaren Bilakaera | Salmenta gerentearen gaur egungo eginkizuna | Salmenta indarra biltzea | Salmenta indarra gaitzea | Salmenta indarra garatzea | Salmenta indarra orekatzea | Salmenta indarraren aukeraketa | Salmenta indarraren eragina | Salmenta indarraren gainbegiratzea | Salmenta indarraren jardueraren ebaluazioa eta neurketa | Salmenta indarraren motibazioa | Salmenta Indarraren Zuzendaritza eta Kontrola | Salmenta iragarpenak | Salmenta iragarpenak eta aurrekontuak | Salmenta kudeatzailearen etika eta gizarte erantzukizuna | Salmenta kuota | Salmenta Saila, erakundean | Salmentak administratzea, gaur egun | Salmentak, karrera gisa | Salmenten Aurrekontua | Salmenten izaera eta garrantzia | Salmenten plana egitea | Salmenten plana egitearen garrantzia | Salmenten plana inplementatzearen ondorioak | Salmenten, kostuen eta errentagarritasunaren analisia | Salmentetako Administrazioa: sarrerako azalpenak | Salmentetako lanak, atazak eta eginkizunak | Teknologia proiektu bat garatzea | Web orria diseinatzea | Web orriaren plana egitea