Publicidad

Publicidad

Mércores: 24 / 01 / 2018

Español  |   Català   |   Euskara   |  Galego  |   Português  |   Brasileiro   |   العربيي   |   中文   |   Deutsch   |  English   |   Français   |   Italiano   |   日本語   |   Русский

INICIO | PREGUNTAS MÁIS FRECUENTES | CONTACTO | ACCESO RESTRINXIDO A UNIVERSIDADES DO PROXECTO


Programación e métodos numéricos (OCW Universidade Politécnica de Madrid)

Descrición do curso:

A materia Programación e Métodos numéricos é unha materia obrigatoria no segundo curso da titulación de Enxeñaría de minas na Universidade Politécnica de Madrid. Os alumnos que acceden a ela cursaron previamente materias de cálculo e álxebra lineal. Parte deles tamén puideron cursar de forma opcional materias relativas a fundamentos informáticos. Esta materia ten incidencia en moitos outros cursos posteriores posto que nela se estudan fundamentos de programación e técnicas de cálculo numérico elementais. Entre elas, especial relación garda coa materia Análise numérica, obrigatoria no plan de estudos de Enxeñaría de minas, e cunha orientación primordial cara ao estudo do Método dos elementos finitos.

Sitio web de orixe: OCW Universidade Politécnica de Madrid


Contidos relacionados coa materia:

Autores: Carlos Conde Lázaro | Francisco Javier Elorza | Arturo Hidalgo López | Ultano Kindelan Bustelo | Alfredo López Benito Notice: Undefined offset: 6 in /nas/produccion/wwwroot/NET/ocw/gl/verAsignaturas.php on line 167

Universidade: Universidade Politécnica de Madrid

Palabras crave relacionadas:

Algorítmica | Matemática aplicada | Métodos numéricos | Programación Notice: Undefined offset: 5 in /nas/produccion/wwwroot/NET/ocw/gl/verAsignaturas.php on line 183