Publicidad

Publicidad

Luns: 19 / 02 / 2018

Español  |   Català   |   Euskara   |  Galego  |   Português  |   Brasileiro   |   العربيي   |   中文   |   Deutsch   |  English   |   Français   |   Italiano   |   日本語   |   Русский

INICIO | PREGUNTAS MÁIS FRECUENTES | CONTACTO | ACCESO RESTRINXIDO A UNIVERSIDADES DO PROXECTO


Seleccionaches Ultano Kindelan Bustelo.

Estes son os contidos que coinciden coa túa busca:

  • Programación e métodos numéricos (OCW Universidade Politécnica de Madrid)
    A materia Programación e Métodos numéricos é unha materia obrigatoria no segundo curso da titulación de Enxeñaría de minas na Universidade Politécnica de Madrid. Os alumnos que acceden a ela cursaron previamente materias de cálculo e álxebra lineal. Parte deles tamén puideron cursar de forma opcional materias relativas a fundamentos informáticos. Esta materia ten incidencia en moitos outros cursos posteriores posto que nela se estudan fundamentos de programación e técnicas de cálculo numérico elementais. Entre elas, especial relación garda coa materia Análise numérica, obrigatoria no plan de estudos de Enxeñaría de minas, e cunha orientación primordial cara ao estudo do Método dos elementos finitos.


A continuación podes iniciar unha nova busca a través dos contidos relacionados co resultado actual:

Autores relacionados: Alfredo López Benito | Arturo Hidalgo López | Carlos Conde Lázaro | Francisco Javier Elorza | Ultano Kindelan Bustelo

Universidades relacionadas: Universidade Politécnica de Madrid

Palabras crave relacionadas:

Algorítmica | Matemática aplicada | Métodos numéricos | Programación