Publicidad

Publicidad

Domingo: 04 / 12 / 2016

Español  |   Català   |   Euskara   |  Galego  |   Português  |   Brasileiro   |   العربيي   |   中文   |   Deutsch   |  English   |   Français   |   Italiano   |   日本語   |   Русский

INICIO | PREGUNTAS MÁIS FRECUENTES | CONTACTO | ACCESO RESTRINXIDO A UNIVERSIDADES DO PROXECTO


A  |   B  |   C  |   D  |   E  |   F  |   G  |   H  |   I  |   J  |   K  |   L  |   M  |   N  |   O  |   P  |   Q  |   R  |   S  |   T  |   U  |   V  |   W  |   X  |   Y  |   Z  |   0-9  Estas son as palabras clave que, actualmente, forman parte do Open Course Ware Universia.
Selecciona o que desexes para limitar a busca que estás a realizar dentro dos contidos do Open Course Ware.


C

CAD
Cadea de subministración
Cadeas en Fortran
cálculo
Cálculo analítico
cálculo de máquinas
Cálculo diferencial
Cálculo integral
Cálculo matricial
cálculo simbólico
Cálculos gráficos
calidade
Calidade de ovo
Calidade de servizo
Calidade de vida
Cámara
Cambios no traballo dos profesores: ¿É máis difícil ser docente hoxe en día? Compartindo a responsab
Campo electromagnético
Campo magnético
Caos
Capacitación da forza de vendas
capacitancia
caracteres organolépticos
Características
características direccionais do sistema auditivo humano
caracterización de materiais
carga
cargas de vento
Carmen Marimon
cartas internacionais
Cartografía
Cartografía básica
Cartografía I
cartos
Casas Kingo
casos de uso
Castelo de Kenilworth
Catalizadores
Catecolaminas e Acetilcolina
Catedral
Catedral de León
cátodo
católico
Cebo
CECA
CEE
CEEA
centros
cerámica
cerámicas e vidros
Certificación,
cfg
CGI
chamada ao sistema
chamada ao sistema
Chamadas a sistema
chavetas
Chile
Chilena
Choisy
Ciclo
Ciencia da computación e Intelixencia Artificial
ciencia de materiais
Ciencia dos materiais e Enxeñaría metalúrxica
Ciencia e método científico
Ciencia e técnica como ideoloxía
Ciencia política e da Administración
Ciencia técnica arquivos
Ciencias
Ciencias da información e Comunicación
Ciencias da saúde
Ciencias e Técnicas da navegación
Ciencias e técnicas historiográficas
Ciencias sociais
Ciencias sociais e xurídicas
Ciencias sociais e xurídicas
Cifras significativas
Cine
Cineantropometría
Cinemática da partícula
Cinemática do sólido ríxido
Cinemática e dinámica de máquinas e mecanismos
Cinética
Cinética química
circuíto
Circuítos impresos multicapa
circunferencia
Civil
Clasificación automática de documentos
Clasificadores baiesanos
Clips de vídeo
Clustering de documentos
cobre
Codex Alimentarius
Código técnico da edificación
Códigos lexislativos mesopotámicos
Coeficiente de determinación
Cognición e interacción social
colaboración
colaborar
colas
Colombia
Comandos básicos dunha folla de cálculo: introdución de datos, formateo, construción de fórmulas
Comandos básicos para arquivos, directorios e discos
comercialización
Comercialización e investigación de mercados
comercio
Comercio electrónico e negocio electrónico
Comercio internacional
compactación
compactidade
compatibilidade
Compensación da forza de vendas
Competencia matemática
Competencia perfecta
COMPILADORES. TRADUTORES E INTÉRPRETES. FASES DE COMPILACION.
Compoñer
Comportamento
comportamento organizacional
Composición
Composición arquitectónica
composición para a imaxe
compostaxe
Compras Aasacomp: exemplo dunha aplicación
computación
Computación reconfigurable
comunicación
Comunicación audiovisual
Comunicación audiovisual e Publicidade
comunicación ilícita
Comunicación oral
Comunicación, Publicidade, Creatividade publicitaria
Comunicacións
Comunicacións móbiles
Comunicacións por satélite
Comunidade Europea
Comuñón
concavidade
Concepto de corporacións multinacionais
concepto de Dereito administrativo
Concepto de estratexia corporativa
Concepto etioloxía
Conceptos xerais sobre negocios electrónicos
Concorrencia
coñecemento
conexión
conformación eclipsada
Cónicas
Conmutación
Conselleiro Seguridade
conservación
conservación preventiva
Consideracións de instrucións
Consideracións tecnolóxicas
constitución
Constitución estatal - análise da Administración pública estatal
Construción
Construción da arquitectura
Construción de competencias estratéxicas
construción de Europa comunitaria
Construción de gráficas estatísticas a partir dos datos dunha folla de cálculo
Construción dunha base de datos sinxela para obter informes
Construcións arquitectónicas
Construcións xeométricas
Consulta de información da base de datos a partir das condicións
Consulta fondos documentais
Contabilidade
Contabilidade e Dirección de operacións
Contabilidade financeira
contabilidade sociedades
Contable e financeiro
Contaminación electromagnética
Contas anuais
Contemporáneo
Contexto internacional
Continuidade
contrastes de hipóteses
Contrastes de restricións lineais
Controis
control
control de robots
Control e auditoría de recursos humanos
Control e vixilancia da Administración pública
control estratéxico
controlador
controlador
convexidade
convolución
Conxunto de Julia
Conxuntos medibles
Cooperativas e lexislación
Coordenadas polares
Correlación
corrente
Corrente alterna
Correo electrónico: envío de mensaxes e transferencia de arquivos
Cortes
coseno
Cota de vendas
Cramer
Creación de páxinas web:
Creación dun documento
Creatividade
crecemento
Crecemento e desenvolvemento económico
Crecemento económico
Crecemento orgánico
Criminoloxía
CSS
CTE
Cualitativo
cuantización
Cuba hiperbólica
Cuestións actuais de RR.HH.
Cultura inglesa
Cúpula
Cúpula xeodésica
Curso a distancia
curso cero
Cursos 0
Curvas e superficies paramétricas
Curvas en paramétricas
Curvas en polares
Custos de fabricación