Publicidad

Publicidad

Venres: 09 / 12 / 2016

Español  |   Català   |   Euskara   |  Galego  |   Português  |   Brasileiro   |   العربيي   |   中文   |   Deutsch   |  English   |   Français   |   Italiano   |   日本語   |   Русский

INICIO | PREGUNTAS MÁIS FRECUENTES | CONTACTO | ACCESO RESTRINXIDO A UNIVERSIDADES DO PROXECTO


A  |   B  |   C  |   D  |   E  |   F  |   G  |   H  |   I  |   J  |   K  |   L  |   M  |   N  |   O  |   P  |   Q  |   R  |   S  |   T  |   U  |   V  |   W  |   X  |   Y  |   Z  |   0-9  Estas son as palabras clave que, actualmente, forman parte do Open Course Ware Universia.
Selecciona o que desexes para limitar a busca que estás a realizar dentro dos contidos do Open Course Ware.


T

T4
táboa de páxinas
táboas de páxinas
Táctica
tanxente
taxa de cambio
taxa de interese
taxas bolsistas
taxas internacionais
TCP
TCP-IP
Técnica
técnicas de ensino
Técnicas de ordenación de algoritmos
Técnicas de transmisión
técnicas descritivas
Técnicas dramáticas aplicadas ao ensino da lingua estranxeira e segunda lingua
Técnicas informáticas
técnicas motivacionais
Técnicas multimedia
Técnicas planificación
tecnoloxía
Tecnoloxía como variable
Tecnoloxía de alimentos
Tecnoloxía de máquinas
Tecnoloxía de obxectos distribuídos
tecnoloxía de pos
Tecnoloxía dixital: problemas de observancia e confidencialidade
Tecnoloxía electrónica
Tecnoloxía medioambiental
Tecnoloxías da información e a comunicación
Tecnoloxías de información
tecnoloxías didácticas
Tecnoloxías do BI
Tecnoloxías do medio
Tecnoloxías redes de área local
Teledetección
Televisión
Temporización
Tendencias
Tendencias de negocios electrónicos
Tendencias dos negocios electrónicos
Tendencias nos negocios electrónicos
tensión
Tensión mecánica
Teorema de Taylor
Teoría da Axencia
teoría da conservación
Teoría da decisión
Teoría da Educación
Teoría de bandas
Teoría de circuítos
Teoría do sinal e Comunicacións
Teoría e Lexislación sobre patrimonio artístico
Teoría fílmica feminista
Teoría monetaria
Teoría sistemas freudianos postfreudianos
Teorías de aprendizaxe de organización e tecnoloxía de información
Terminoloxía básica
Termodinámica
Textos e documentos Mundo antigo
TI
TIC
TIC aplicada á educación
Tipoloxía dos arquivos musicais españois
tipoloxía turística
tipos abstractos de datos
Tipos de áridos
Tipos de comercio electrónico
Tipos de coñecemento
Tipos de estrutura de datos
Tipos de mapas
Tipos de rotor
Titorial OJS
tolerancias
Tolerancias dimensionais
Tolerancias xeométricas
Toma de decisións
Topografía
topografía para proxectos de enxeñaría
Topoloxía
Toxicoloxía
Traballo en equipo
traballo en grupo
traballo virtual
Traballos, tarefas e funcións en vendas
tracción-comprensión
Tracería
tradución
Tradución e Interpretación
transferencia
Transferencia de calor
Transferencia de materia
transformación
Transformación cotiá
Transformación de organización
Transformacións simples de figuras: translación, rotación, perspectiva
Transformacións xeométricas
transformada de Fourier
transformada de Laplace
Transformada discreta de Fourier
transformada Z
transformadores
transmisión
transporte e depósito de sedimentos
Transporte multimodal
Trastorno por enchente
Tratado de Maastricht e a UEM
Tratamento
Tratamento computacional de imaxes
tratamento de augas residuais
tratamento de augas residuais
Tratamento Dixital de Sinal
Tratamento fondos documentais
tratamentos tecnolóxicos
Trazo de liñas, rectángulos, círculos e elipses para crear un debuxo
trigonometría
triquinelose
Troia
túnel de vento
turismo
Turismo
turista
tutela consumidores e usuarios