Publicidad

Publicidad

Sábado: 20 / 01 / 2018

Español  |   Català   |   Euskara   |  Galego  |   Português  |   Brasileiro   |   العربيي   |   中文   |   Deutsch   |  English   |   Français   |   Italiano   |   日本語   |   Русский

INICIO | PREGUNTAS MÁIS FRECUENTES | CONTACTO | ACCESO RESTRINXIDO A UNIVERSIDADES DO PROXECTO

CONSORCIO UNIVERSITARIO SOBRE O PROXECTO OCW UNIVERSIA


Condicións para participar no Proxecto OCW:

 • Ser unha institución debidamente acreditada.
 • Publicar os materiais docentes estruturados por materias. O mínimo esixido é de 10 materias.
 • Comprometerse a desenvolver «propostas» e compartir «boas prácticas» que promovan proxectos «similares» en calidade, estrutura, vocabulario...
 • Manter un OCW-site que cumpra as condicións establecidas:
  • Ofrecer e publicar os materiais de balde e sen fins comerciais.
  • Os materiais deben estar «limpos» no referente á propiedade intelectual.
  • Publicar os materiais no OCW-site implica autorizar o seu uso, reutilización/adaptación, tradución e redistribución a terceiras persoas.
  • O OCW site debe ser universalmente accesible vía internet.
 • Adherirse ao Proxecto.