Publicidad

Publicidad

Domingo: 18 / 02 / 2018

Español  |   Català   |   Euskara   |  Galego  |   Português  |   Brasileiro   |   العربيي   |   中文   |   Deutsch   |  English   |   Français   |   Italiano   |   日本語   |   Русский

INICIO | PREGUNTAS MÁIS FRECUENTES | CONTACTO | ACCESO RESTRINXIDO A UNIVERSIDADES DO PROXECTO

OS ASPECTOS XURÍDICOS. A LICENZA CREATIVE COMMONS

Os materiais que dispoña e publique unha Institución que se constitúe nun OCW site deben estar baixo licenza Creative Commons.

Enlace a la Web de CreativeCommons


Propiedade intelectual

Os materiais baixo unha licenza Creative Commons cédense aos usuarios para:

    - O uso, a reutilización, a tradución e a adaptación a outros contextos.

Os usuarios comprométense a:

    - Utilizalos sen fins comerciais.

    - Recoñecer a Institución que o publica orixinalmente e, se procede, o autor.

    - O material resultante tras o seu uso debe ser de libre utilización por terceiras persoas, e está suxeito a estes mesmos requisitos.Outros aspectos xurídicos en relación entre o profesor e a Universidade/OCW site:

    - O autor cede dereitos de uso.

    - Asume a propiedade intelectual ou respecta as condicións de uso establecidas polos propietarios.

    - A Universidade/OCW site asume a súa utilización de conformidade cuns principios de respecto ao autor e á súa obra.