Publicidad

Publicidad

Domingo: 18 / 02 / 2018

Español  |   Català   |   Euskara   |  Galego  |   Português  |   Brasileiro   |   العربيي   |   中文   |   Deutsch   |  English   |   Français   |   Italiano   |   日本語   |   Русский

INICIO | PREGUNTAS MÁIS FRECUENTES | CONTACTO | ACCESO RESTRINXIDO A UNIVERSIDADES DO PROXECTO


Seleccionaches Universidade do País Vasco, .

Estes son os contidos que coinciden coa túa busca:

  • Análise de regresión con Gretl (OCW Universidade do País Vasco)
    Neste curso desenvolveranse técnicas de regresión que permitan cuantificar relacións entre variables, contrastar hipóteses e predicir. O curso terá un carácter totalmente aplicado e aprenderase a utilizar un software de libre uso, Gretl, que permitirá desenvolver e entender con datos reais cada un dos conceptos teóricos...


A continuación podes iniciar unha nova busca a través dos contidos relacionados co resultado actual:

Autores relacionados: Ainhoa Zarraga | M. Paz Moral | M. Victoria Esteban | Marian Zubia | Marta Regúlez | Susan Orbe

Universidades relacionadas: Universidade do País Vasco

Palabras crave relacionadas:

Coeficiente de determinación | Contrastes de restricións lineais | Econometría | Economía aplicada | erro | Estimación | Inferencia | Mínimos cadrados ordinarios | Multicolinealidade | Omisión | Regresión lineal | Residuos | Software libre | Variable aleatoria | Variables cualitativas