Publicidad

Publicidad

Domingo: 18 / 02 / 2018

Español  |   Català   |   Euskara   |  Galego  |   Português  |   Brasileiro   |   العربيي   |   中文   |   Deutsch   |  English   |   Français   |   Italiano   |   日本語   |   Русский

INICIO | PREGUNTAS MÁIS FRECUENTES | CONTACTO | ACCESO RESTRINXIDO A UNIVERSIDADES DO PROXECTO

ALGUNHAS RAZÓNS PARA DECIDIR INCORPORARSE AO OCW


Vantaxes e inconvenientes

De carácter xeral:

Postura institucional ante un fenómeno de impacto mundial.

Algúns beneficios:

- Avance do coñecemento ao liberar recursos didácticos e difundir os mecanismos de localización.
- Estimula a innovación e o perfeccionamento dos recursos docentes utilizados polos profesores.
- Favorece o achegamento dos profesores ás TIC.
- Oportunidade para abordar a «orde» da propiedade intelectual e o recoñecemento da autoría.
- Maior proxección da misión da Institución.

Algúns inconvenientes:

- Obriga o profesor a revisar o seu material docente e estruturalo de acordo co OCW.
- Incremento do custo polo apoio a profesores e prestación de novos servizos.
- Limitación do uso exclusivo ou con fins comerciais do material docente.
- Posible duplicidade na xestión de recursos ao atender dous escenarios diferentes.

Novas formas de avaliar o valor curricular do material docente xerado.

¿Que proporciona pertencer ao Consorcio OCW?

Para que resulte beneficioso, débese valorar:

- A integración no Plan estratéxico.
- A súa flexibilidade e adaptabilidade á Institución.
- Compártense axudas, recursos, experiencias, boas prácticas…
- Amplíase a repercusión e o alcance do traballo.
- As institucións que forman o Consorcio reforzan a imaxe da propia Institución.