Publicidad

Publicidad

Luns: 19 / 02 / 2018

Español  |   Català   |   Euskara   |  Galego  |   Português  |   Brasileiro   |   العربيي   |   中文   |   Deutsch   |  English   |   Français   |   Italiano   |   日本語   |   Русский

INICIO | PREGUNTAS MÁIS FRECUENTES | CONTACTO | ACCESO RESTRINXIDO A UNIVERSIDADES DO PROXECTO


Seleccionaches algoritmos.

Estes son os contidos que coinciden coa túa busca:

  • Deseño de algoritmos (OCW Universidade do País Vasco)
    Neste curso estudamos as técnicas básicas de deseño de algoritmos e analizamos a eficiencia dos algoritmos deseñados. As técnicas de deseño ilústranse mediante algoritmos que resolven problemas de frecuente aparición en distintas áreas e que serven de modelo para ampliar o repertorio de solucións algorítmicas coñecidas.


  • Programación I (OCW Universidade de Cantabria)
    O obxectivo da materia é aprender os conceptos básicos de algorítmica, así como a codificación de algoritmos sinxelos nunha linguaxe de programación concreta.


A continuación podes delimitar máis a túa busca incluíndo nela algún dos seguintes elementos relacionados:

Autores relacionados: Jesús Bermúdez de Andrés | Jose Luis Montaña Arnaiz | Michael Gonzalez Harbour

Universidades relacionadas: Universidade de Cantabria | Universidade do País Vasco

Palabras crave relacionadas:

| Análise de algoritmos | Arrays | computación | Deseño de algoritmos | GUI | Informática | Java | Linguaxes de programación | Linguaxes e sistemas informáticos | Programación | Sistemas operativos