Publicidad

Publicidad

Luns: 22 / 01 / 2018

Español  |   Català   |   Euskara   |  Galego  |   Português  |   Brasileiro   |   العربيي   |   中文   |   Deutsch   |  English   |   Français   |   Italiano   |   日本語   |   Русский

INICIO | PREGUNTAS MÁIS FRECUENTES | CONTACTO | ACCESO RESTRINXIDO A UNIVERSIDADES DO PROXECTO


Seleccionaches APPCC.

Estes son os contidos que coinciden coa túa busca:

  • Seguridade alimentaria (OCW Universidade Politécnica de Madrid)
    Nunha recente tese doutoral presentada na ETS de Enxeñaría agrónoma (UPM), en setembro de 2004, ponse de manifesto que, na industria alimentaria española, a seguridade alimentaria é o aspecto que máis preocupa e que mellor cumpren as empresas produtoras e comercializadoras de alimentos. Esa preocupación está mesmo por riba do gran interese pola xestión da calidade que teñen hoxe en día as empresas. O control da calidade hixiénica esixe o cumprimento de estritas normas, tanto nacionais como comunitarias, desde a produción ata o consumo final dos alimentos. No noso medio, tanto a Administración comunitaria como as administracións propias de cada Estado membro, repártense os labores de control mediante campañas de inspección, así como a realización de tomas periódicas de mostras alimentarias para a súa análise. Na nova concepción de seguridade alimentaria que se pretende levar a cabo pola UE responsabilízase a todos os sectores que interveñen na cadea alimentaria con obxecto de ofrecer uns alimentos que ademais de seguros sexan saudables. Nese sentido son as propias industrias agroalimentarias as que, por interese do consumidor e o seu propio, deben extremar cada vez máis a busca da hixiene e a seguridade dos seus produtos mediante o establecemento de sofisticados mecanismos de autocontrol, que se sumarán aos requisitos xa esixidos pola Lei. Todo isto fai, coincidindo cos distintos expertos e autores, que na seguridade alimentaria é onde se acadan os maiores niveis de conformidade co sistema de calidade, dada a alarma social que causaron as crises alimentarias dos últimos anos.


A continuación podes iniciar unha nova busca a través dos contidos relacionados co resultado actual:

Autores relacionados: Alberto Berga Monge | José Luis López García

Universidades relacionadas: Universidade Politécnica de Madrid

Palabras crave relacionadas:

Análise de perigos | APPCC | Codex Alimentarius | HACCP | Seguridade alimentaria | Tecnoloxía de alimentos