Publicidad

Publicidad

Sábado: 16 / 12 / 2017

Español  |   Català   |   Euskara   |  Galego  |   Português  |   Brasileiro   |   العربيي   |   中文   |   Deutsch   |  English   |   Français   |   Italiano   |   日本語   |   Русский

INICIO | PREGUNTAS MÁIS FRECUENTES | CONTACTO | ACCESO RESTRINXIDO A UNIVERSIDADES DO PROXECTO


Seleccionaches Análise.

Estes son os contidos que coinciden coa túa busca:

  • Análise e valoración de empresas (OCW Universidade de Huelva)
    Valoración de empresas. Análise estática, dinámica, fundamental e operativa. Aproximación teórica ao mercado e ao modelo de mercado. Opcións reais.


  • Análise matemática (OCW Universidade Politécnica de Valencia)
    En Análise matemática traballamos os conceptos matemáticos básicos necesarios para afrontar a titulación con éxito. A materia está dividida en dous bloques, un en cada cuadrimestre. Na primeira parte do curso traballamos o conxunto de números reais, estudamos as funcións de variable real e as súas propiedades de continuidade, derivabilidade...


  • Microondas (OCW Universidade Politécnica de Valencia)
    * Comprender a importancia da análise dos fenómenos de propagación que teñen lugar a altas frecuencias nos circuítos electrónicos. * Familiarizarse cos parámetros máis utilizados para caracterizar o comportamento de circuítos de altas frecuencias. * Coñecer as características e aplicacións dos circuítos pasivos de altas frecuencias...


A continuación podes delimitar máis a túa busca incluíndo nela algún dos seguintes elementos relacionados:

Autores relacionados: Camp Mora, José Sergio | Carlos Iranzo Llopis | Conejero Casares, José Alberto | Jordan Lluch, Cristina | Morillas Gómez, Samuel | Morro Ros, José Vicente | Sanabria Codesal, Esther

Universidades relacionadas: Universidade de Huelva | Universidade Politécnica de Valencia

Palabras crave relacionadas:

| cálculo | Deseño | Dispositivos de microondas | Economía financeira e Contabilidade | Finanzas | Matemática aplicada | matemáticas | mercado | Parámetros de Scattering | Teoría do sinal e Comunicacións | Unha variable | valoración de empresas | Varias variables