Publicidad

Publicidad

Domingo: 18 / 02 / 2018

Español  |   Català   |   Euskara   |  Galego  |   Português  |   Brasileiro   |   العربيي   |   中文   |   Deutsch   |  English   |   Français   |   Italiano   |   日本語   |   Русский

INICIO | PREGUNTAS MÁIS FRECUENTES | CONTACTO | ACCESO RESTRINXIDO A UNIVERSIDADES DO PROXECTO


Seleccionaches Arte e Humanidades.

Estes son os contidos que coinciden coa túa busca:

  • Lingua española II (OCW Universidade Carlos III)
    Esta materia centrarase no estudo das cuestión léxicas, semánticas e pragmáticas de maior relevancia para o uso xornalístico. Durante o curso, a reflexión sobre os aspectos teóricos do programa alternará coa realización de exercicios prácticos e de traballos escritos.


  • Organización e administración de unidades de información (OCW da Universidade Carlos III)
    A materia céntrase naquelas funcións e habilidades básicas que teñen que ver coa «función directiva», tanto as de carácter instrumental como as de xestión ou de carácter interpersoal. Entre estas últimas analízanse aquelas que afectan directamente os colaboradores: traballar en equipo, formar, informar, comunicar, motivar, etc. Trátanse das principais tarefas, problemas, necesidades e demandas ás que acostuman a enfrontarse as persoas que, independentemente da súa categoría ou xerarquía, teñen a responsabilidade de dirixir a outras. Ademais, estúdanse algunhas das tendencias en materia de dirección que seguen e aplican neste momento algunhas bibliotecas e outras unidades de información.


  • Xestión de recursos en bibliotecas e unidades de información (OCW Universidade Carlos III)
    A materia céntrase nos procesos básicos e as técnicas de xestión relacionadas cos recursos principais que ten unha biblioteca ou unidade de información, o equipo humano, os económico-financeiros, a colección e o espazo e o equipamento.


A continuación podes delimitar máis a túa busca incluíndo nela algún dos seguintes elementos relacionados:

Autores relacionados: Ana Reyes Pacios Lozano | Juan Gutiérrez Cuadrado | María Pilar Garcés Gómez | María Victoria Pavón Lucero

Universidades relacionadas: Universidade Carlos III

Palabras crave relacionadas:

Administración | Biblioteconomía e Documentación | Ciencias sociais e xurídicas | Dirección | Lingua española | Organización | Xestión | Xestión de bibliotecas