Publicidad

Publicidad

Sábado: 24 / 02 / 2018

Español  |   Català   |   Euskara   |  Galego  |   Português  |   Brasileiro   |   العربيي   |   中文   |   Deutsch   |  English   |   Français   |   Italiano   |   日本語   |   Русский

INICIO | PREGUNTAS MÁIS FRECUENTES | CONTACTO | ACCESO RESTRINXIDO A UNIVERSIDADES DO PROXECTO


Seleccionaches Arquitectura e Enxeñaría.

Estes son os contidos que coinciden coa túa busca:

 • Caracterización de materiais (OCW Universidade Carlos III)


 • Deseño de máquinas (OCW Universidade Carlos III)
  A materia aborda os problemas relativos ao deseño de compoñentes de máquinas, tanto aqueles que se dimensionan baseándose no cálculo como aqueles que se seleccionan de catálogo.


 • Elasticidade e resistencia de materiais I (OCW Universidade Carlos III)


 • Elasticidade e resistencia de materiais II (OCW Universidade Carlos III)
  Na primeira parte desta materia proporciónanse os coñecementos e técnicas para abordar os métodos experimentais de medidas de tensións (fotoelasticidade) e deformacións (extensometría) en elementos de interese para os enxeñeiros. Na súa segunda parte, abórdase o problema do comportamento elástico de elementos estruturais realizados con materiais anisótropos particularizando o seu estudo ao caso dos materiais compostos.


 • Enxeñaría de transportes (OCW Universidade Carlos III)
  A materia abrangue os seguintes aspectos: introdución ao transporte, manutención industrial, bandas transportadoras, parafusos sen fin, elevadores de canxilóns, carretas industriais, grúas, operacións de trens de viaxeiros e enxeñaría do tráfico.


 • Enxeñaría de transportes (OCW Universidade Carlos III)
  1. Introdución ao transporte. 2. Utilización industrial. 3. Fitas transportadoras. 4. Transportadores sen fin. 5. Elevadores de canxilóns. 6. Carretas industriais motorizadas. 7. Grúas. 8. Operacións trens de pasaxeiros. 9. Enxeñaría do tráfico.


 • Fundamentos das redes de comunicacións: das aplicacións aos bits (OCW Universidade Carlos III)
  A materia céntrase no ámbito das redes de comunicacións e pretende introducir a alumnos non relacionados con estas tecnoloxías a problemática que debe resolverse para a transmisión de información entre usuarios da rede, así como os distintos tipos de redes existentes e as súas características. O curso partirá dos aspectos máis próximos ao usuario, as aplicacións, para ir introducindo progresivamente os distintos conceptos asociados ás redes de comunicacións, centradas na tecnoloxía IP, motor da actual internet.


 • Instrumentación electrónica I (OCW Universidade Carlos III)
  Trátase de coñecer os conceptos dun sistema xeneralizado de instrumentación e medida, sempre centrados no estudo dos sensores e transdutores de tipo eléctrico e dos circuítos acondicionadores asociados. Mediante o estudo das características estáticas dos sensores e a análise dos circuítos potenciométricos, a ponte de Wheatstone e circuítos amplificadores, en especial o amplificador de instrumentación, o alumno obterá os esquemas básicos utilizados en instrumentación electrónica. Finalmente, analizaranse os sensores e os circuítos acondicionadores correspondentes que se utilizan nas medidas de maior uso e aplicación industrial.


 • Métodos e técnicas de traballo corporativo (OCW Universidade Carlos III)
  A materia ten como obxectivo desenvolver as habilidades e actitudes das persoas para formar parte dun equipo de traballo, compartir unha mesma forma de facer e asumir os valores e cultura que garantirán a cohesión de todos os integrantes da organización na consecución de obxectivos concretos.


 • Operación e control de sistemas eléctricos (OCW Universidade Carlos III)
  A materia formula conceptos fundamentais sobre o control dinámico de sistemas eléctricos. Ademais dos principios xerais válidos para todos os sistemas eléctricos, abórdase a súa execución no marco do sector eléctrico español. Tamén fai fincapé na expresión escrita de textos técnicos, a través da lectura e comentario de textos de boa calidade relacionados cos contidos da materia.


 • Operacións básicas (OCW Universidade de Sevilla)
  Introdución ao estudo das operacións básicas.


 • Pneumática e oleohidráulica (OCW Universidade Carlos III)
  A materia abrangue os seguintes temas: Xeración e acondicionamento do aire comprimido, Fluídos pneumáticos e hidráulicos, Elementos pneumáticos e hidráulicos, Nomenclatura e simboloxía, Redes de distribución, Compoñentes pasivos e accesorios, Actuadores pneumáticos e oleohidráulicos, Actuadores lineais e rotativos, Dispositivos de control, Dispositivos hidropneumáticos, Deseño de equipos, Circuítos fundamentais e Métodos sistemáticos de deseño de circuítos.


 • Química dos materiais (OCW Universidade Carlos III)
  A materia abrangue as propiedades químicas dos materiais industriais.


 • Sistemas dixitais baseados en microprocesador: do bit ao sistema (OCW Universidade Carlos III)
  Este curso desenvolve os conceptos fundamentais implicados na concepción, deseño e desenvolvemento dun sistema electrónico dixital baseado en microprocesador, e tamén lles ofrece aos alumnos unha visión do impacto que estes sistemas tiveron sobre o mundo no que vivimos. O obxectivo principal do curso consiste en que os alumnos adquiran a capacidade de desenvolver este sistema nas súas dúas vertentes, como circuíto electrónico (Hardware) e como sistema programable (software). O desenvolvemento do curso baséase na explicación dos conceptos fundamentais mediante transparencias e lecturas recomendadas, formulación de exemplos prácticos e fundamentalmente as prácticas de laboratorio. O curso impártese sobre un sistema microprocesador nun só chip, un microcontrolador, que facilita que os alumnos poidan desenvolver o seu propio sistema dixital.


 • Tecnoloxía de máquinas (OCW Universidade Carlos III)
  A materia aborda os problemas relativos ao deseño de compoñentes de máquinas, tanto aqueles que se dimensionan en base a cálculo como aqueles que se seleccionan de catálogo.


 • Tecnoloxía de materiais industriais (OCW Universidade Carlos III)


 • Tecnoloxía de pos (OCW Universidade Carlos III)
  Os principais obxectivos que persegue o curso son, por unha parte, dar a coñecer aquelas tecnoloxías que permiten a obtención de materiais a partir de partículas e, por outra, comprender simultaneamente os criterios que permitirían seleccionar entre tecnoloxías alternativas a ruta máis axeitada. Ademais, particularizaranse as propiedades e aplicacións dos materiais cerámicos e metálicos procesados con este tipo de tecnoloxía.


 • Tecnoloxías web 2.0 e web 3.0 (OCW Universidade Carlos III)
  A materia presenta una visión xeral de varias tecnoloxías web avanzadas. A maior parte do curso está dedicada ás tecnoloxías clave relacionadas coa web 2.0 e a web semántica (en ocasións chamada web 3.0). Tamén se trata a accesibilidade á web.


 • Telemática (OCW Universidade Carlos III)
  A materia de Telemática ten como obxectivo presentar os conceptos relativos ao nivel físico e nivel de enlace das redes de comunicacións, así como os conceptos relativos a redes de área local e a súa interconexión. O curso pretende mostrar aspectos conceptuais, así como afianzar estes conceptos mediante o desenvolvemento de prácticas.


 • Teoría de máquinas (OCW Universidade Carlos III)
  A Teoría de máquinas, dentro da Ciencia das máquinas, ocúpase de describir «¿que é unha máquina?, ¿qué elementos a compoñen?, ¿como funcionan estes elementos?» e estudar conceptos básicos de síntese de máquinas. A análise cinemática e dinámica dos graos dunha máquina axudaranos a predimensionar...


A continuación podes delimitar máis a túa busca incluíndo nela algún dos seguintes elementos relacionados:

Autores relacionados: Alejandro Quesada González | Ángel García Crespo | Antonio Cuevas | Antonio Gauchía Babé | Beatriz López Boada | Carlos Navarro Ugena | Carmen Arnaiz Franco | Carmen Vázquez | Carolina Álvarez Caldas | Cristina Castejón Sisamon | Dr. José Jesús García Rueda | Emilio Díaz Ojeda | Enrique Barbero Pozuelo | Ernesto García Ares | Ester Olmeda Santamaría | Fco. Javier González Benito | Guillermo Carpintero | Higinio Rubio Alonso | Javier Pozuelo de Diego | Jesús Meneses Alonso | Jose Ignacio Moreno Novella | José Luis San Román García | José Manuel Torralba | Juan carlos García Prada | Juan Miguel Gómez Berbís | Luis Puente Rodríguez | María Eugenia Rabanal | María Jesús López Boada | Marta Ruiz | Mónica Campos | Mª Jesús López Boada | Pablo Ledesma | Prof. Carlos Delgado Kloos | Prof. Luis Sánchez Fernández | Prof. Vicente Luque Centeno | Ricardo Colomo Palacios | Vicente Díaz López

Universidades relacionadas: Universidade Carlos III | Universidade de Sevilla

Palabras crave relacionadas:

Accesibilidade á web | Aplicacións telemáticas | Balances de enerxía | balances de materia | Blogs | caracterización de materiais | Ciencia da computación e Intelixencia Artificial | ciencia de materiais | Ciencia dos materiais e Enxeñaría metalúrxica | Ciencias | Cinemática e dinámica de máquinas e mecanismos | Cinética | Creatividade | Deseño de máquinas | Elasticidade | elasticidade | Enxeñaría de transportes | Enxeñaría e infraestrutura dos transportes | Enxeñaría eléctrica | Enxeñaría mecánica | Enxeñaría telemática | Fluxo de fluídos | Habilidades corporativas | instrumentación electrónica | Internet | Liderado | Materiais compostos | materiais compostos | materiais estruturais | materiais para enxeñaría | Mecánica de medios continuos e Teoría de estruturas | metais cerámicos e polímeros | Microprocesadores | Operación e control | Química dos materiais | Redes de comunicacións | resistencia de materiais | Resistencia materiais | sistemas eléctricos | sistemas electrónicos dixitais | Tecnoloxía de máquinas | tecnoloxía de pos | Tecnoloxía electrónica | Traballo en equipo | Transferencia de calor | Transferencia de materia | Web 2.0 | Web 3.0 | Web semántica | Web social | Wikis