Publicidad

Publicidad

Luns: 22 / 01 / 2018

Español  |   Català   |   Euskara   |  Galego  |   Português  |   Brasileiro   |   العربيي   |   中文   |   Deutsch   |  English   |   Français   |   Italiano   |   日本語   |   Русский

INICIO | PREGUNTAS MÁIS FRECUENTES | CONTACTO | ACCESO RESTRINXIDO A UNIVERSIDADES DO PROXECTO


Seleccionaches Análise financeira.

Estes son os contidos que coinciden coa túa busca:

  • Análise contable (OCW Universidade Carlos III)
    A análise contable, tamén coñecida como análise fundamental, trata de determinar a situación económico-financeira dunha empresa a través da información emitida por esta. Nesta materia aprenderemos a extraer dos estados financeiros información sobre a rendibilidade, solvencia, liquidez e eficiencia da empresa e, con isto, preténdese axudar á toma de decisións de investidores actuais ou potenciais, acredores, administracións públicas e traballadores. Así mesmo, no curso utilizaranse diversas técnicas estatísticas para utilizar esta información para a análise dos distintos sectores de actividade e para a predición dalgunhas variables fundamentais (como o beneficio ou a creba). Para isto utilizaranse diversos programas informáticos (Statgraphics, Stata ou SPSS) que permitan a utilización de grandes bases de datos.


  • Introdución á dirección financeira (OCW Universidade de Huelva)
    Análise e selección de proxectos. Xestión económico-financeira. Análise financeira e de viabilidade nas empresas turísticas.


A continuación podes delimitar máis a túa busca incluíndo nela algún dos seguintes elementos relacionados:

Autores relacionados: David Toscano Pardo | Marta Macías Dorissa

Universidades relacionadas: Universidade Carlos III | Universidade de Huelva

Palabras crave relacionadas:

| Ciencias sociais e xurídicas | Economía financeira e Contabilidade | empresas turísticas | Predición de beneficio | Predición de creba | Ratio financeiro | viabilidade | xestión económico-financeira