Publicidad

Publicidad

Sábado: 24 / 02 / 2018

Español  |   Català   |   Euskara   |  Galego  |   Português  |   Brasileiro   |   العربيي   |   中文   |   Deutsch   |  English   |   Français   |   Italiano   |   日本語   |   Русский

INICIO | PREGUNTAS MÁIS FRECUENTES | CONTACTO | ACCESO RESTRINXIDO A UNIVERSIDADES DO PROXECTO


Seleccionaches Administración.

Estes son os contidos que coinciden coa túa busca:

  • Administración de Tecnoloxías de Información (UDEM OpenCourseWare)
    Este curso pretende apoiar os participantes mediante a presentación do impacto dos sistemas de información dentro dos negocios (todo baseado nos conceptos teóricos fundamentais deste tema), así como dar pautas e liñas aplicables á xestión destas tecnoloxías para lograr que proporcionen unha vantaxe competitiva...


  • Organización e administración de empresas (OCW Universidade de Huelva)
    A función directiva. Os compoñentes da función directiva. A administración como proceso: planificación, organización, integración de recursos humanos e control. A cultura e excelencia empresarial.


  • Organización e administración de unidades de información (OCW da Universidade Carlos III)
    A materia céntrase naquelas funcións e habilidades básicas que teñen que ver coa «función directiva», tanto as de carácter instrumental como as de xestión ou de carácter interpersoal. Entre estas últimas analízanse aquelas que afectan directamente os colaboradores: traballar en equipo, formar, informar, comunicar, motivar, etc. Trátanse das principais tarefas, problemas, necesidades e demandas ás que acostuman a enfrontarse as persoas que, independentemente da súa categoría ou xerarquía, teñen a responsabilidade de dirixir a outras. Ademais, estúdanse algunhas das tendencias en materia de dirección que seguen e aplican neste momento algunhas bibliotecas e outras unidades de información.


A continuación podes delimitar máis a túa busca incluíndo nela algún dos seguintes elementos relacionados:

Autores relacionados: Ana Reyes Pacios Lozano | Maria Asunción Grávalos Gastaminza | María Raquel Landa Cavazos

Universidades relacionadas: Universidade Carlos III | Universidade de Huelva | Universidade de Monterrey

Palabras crave relacionadas:

| Arte e Humanidades | ATi | Biblioteconomía e Documentación | Ciencias sociais e xurídicas | Dirección | dirección empresas | empresas | Información | Organización | Organización de empresas | SI | sistemas | tecnoloxía | TI | Xestión