Publicidad

Publicidad

Xoves: 22 / 02 / 2018

Español  |   Català   |   Euskara   |  Galego  |   Português  |   Brasileiro   |   العربيي   |   中文   |   Deutsch   |  English   |   Français   |   Italiano   |   日本語   |   Русский

INICIO | PREGUNTAS MÁIS FRECUENTES | CONTACTO | ACCESO RESTRINXIDO A UNIVERSIDADES DO PROXECTO


Seleccionaches Administración do negocio electrónico.

Estes son os contidos que coinciden coa túa busca:

  • SI00004: Administración electrónica de negocios (Tecnolóxico de Monterrey OpenCourseWare)
    A través do presente curso, coñecerás e aplicarás os termos e conceptos de negocios electrónicos (e-business), e recoñecerás a necesidade do negocio de adaptarse ao cambio constante e continuo. Identificarás a importancia de incorporar a tecnoloxía de información nos procesos clave do negocio, co que mellorará a súa eficiencia operativa actual e converterase nunha vantaxe competitiva. Tamén lograrás desenvolver a planeación estratéxica, administrativas e operacional, para un novo negocio ou a mellora dun existente, tendo en conta as tecnoloxías emerxentes.


A continuación podes iniciar unha nova busca a través dos contidos relacionados co resultado actual:

Autores relacionados: Dolores Lankenau Caballero

Universidades relacionadas: Tecnolóxico de Monterrey

Palabras crave relacionadas:

Abastecemento electrónico | Administración da cadea de vendas | Administración da relación cos clientes | Administración do negocio e os seus sistemas de información | Administración do negocio electrónico | Autodiagnóstico | Beneficios dos sistemas ERP | Cadea de subministración | Comercio electrónico e negocio electrónico | Compras Aasacomp: exemplo dunha aplicación | Conceptos xerais sobre negocios electrónicos | Construción da arquitectura | Definición da estratexia de negocio a través da internet | Definición da meta | Definición de ERP | Definición de valor | e-procurement | Elementos das aplicacións de intelixencia de negocios | Estratexia básica do negocio | Estratexia e xustificación do negocio electrónico | Evolución das aplicacións de administración do coñecemento | Excelencia na execución | Formulación da estratexia | Función da tecnoloxía e os sistemas de información na xeración de valor | Funcionamento dun ERP | Guía para converter un negocio tradicional nun negocio electrónico | Historia e evolución dos sistemas ERP | Implantación dos ERP | Implementación da cadea de subministración | Intelixencia de negocio | Intelixencia de negocios | Introdución | Introdución ao negocio electrónico | Negocio centrado no cliente | Negocios electrónicos | Niveis do coñecemento e xeración de valor | Problemas por falta de integración das aplicacións do negocio | Punto de venda Aasacaja. Exemplo dunha aplicación | Relación das áreas básicas dun ERP coas aplicacións de Aasacorp-Plus | Reverter a cadea de valor | Seleccionar un enfoque | Tecnoloxías do BI | Tendencias de negocios electrónicos | Tendencias dos negocios electrónicos | Tendencias nos negocios electrónicos | Tipos de coñecemento | Valor actual do cliente | Vantaxes no uso de aplicacións de intelixencia de negocios | Vendas e servizo ao cliente | Xeración de valor | Xustificación do negocio electrónico