Publicidad

Publicidad

Luns: 22 / 01 / 2018

Español  |   Català   |   Euskara   |  Galego  |   Português  |   Brasileiro   |   العربيي   |   中文   |   Deutsch   |  English   |   Français   |   Italiano   |   日本語   |   Русский

INICIO | PREGUNTAS MÁIS FRECUENTES | CONTACTO | ACCESO RESTRINXIDO A UNIVERSIDADES DO PROXECTO


Seleccionaches Aprendizaxe baseada en problemas.

Estes son os contidos que coinciden coa túa busca:

  • Análise matemática de funcións reais dunha e varias variables reais (OCW Universidade do País Vasco)
    Neste curso estúdanse os conceptos e os procedementos da Análise matemática de funcións reais dunha e varias variables reais, ecuacións diferenzas ordinarias (EDO) e unha introdución á análise de Fourier. O enfoque utilizado é o de Aprendizaxe baseada en problemas (ABP), é dicir, búscase que o alumno...


  • ED5012: Proxecto de tecnoloxía educativa que utiliza estratexias construtivistas de ensino-aprendizaxe (Tecnolóxico de Monterrey OpenCourseWare)
    Este curso consiste en adquirir habilidades para deseñar, desenvolver, implementar e avaliar situacións de ensino-aprendizaxe que apliquen estratexias construtivistas e tecnoloxía. Neste curso aplicarase a técnica didáctica chamada Project Oriented Learning (POL, polas súas siglas en inglés: Aprendizaxe baseada en proxectos) xa que os alumnos realizarán un proxecto educativo para un contexto específico onde aplicarán unha ou varias estratexias construtivistas e realizarán isto a través do desenvolvemento de obxectos de aprendizaxe e o deseño dunha páxina web. Para lograr este propósito, os alumnos terán que investigar bibliografía sobre estratexias construtivistas, utilizar ferramentas para...


A continuación podes delimitar máis a túa busca incluíndo nela algún dos seguintes elementos relacionados:

Autores relacionados: Arantxa Zatarain | Cristina Alcalde | Iera Arrieta | José Ignacio Barragués | Juncal Manterola | María Soledad Ramírez Montoya | Pedro Nieto

Universidades relacionadas: Tecnolóxico de Monterrey | Universidade do País Vasco

Palabras crave relacionadas:

ABP | Análise harmónica | Análise matemática | Aplicación | Aplicacións da derivada | Aplicacións da integral | Aprendizaxe auténtica | Aprendizaxe baseada en casos | Aprendizaxe baseada en proxectos | Aprendizaxe colaborativa | Aprendizaxe comprometida | Aprendizaxe por descubrimento | Aprendizaxe situada | Avaliación | Competencia matemática | Consideracións de instrucións | Consideracións tecnolóxicas | Deseño de páxina web | Desenvolvemento | Desenvolvemento dun proxecto de tecnoloxía | ecuacións diferenciais ordinarias | Estratexias construtivistas para a aprendizaxe | Funcións continuas | Funcións derivables | Funcións reais dunha variable real | Habilidades do pensamento | Integral de Riemman | Integral definida | Interface | Introdución ás conceptualizacións de obxectos de aprendizaxe | Límites | Matemática aplicada | Metacognición | Números complexos | Números reais | Obxectos de aprendizaxe | Outras habilidades | PBL | Primitivas | Proxección | Proxección | Proxección da páxina web | Proxección didáctica de obxectos | serie de Fourier | Series | Sucesións | Teorema de Taylor | Transformada discreta de Fourier